OPGAVE: Hjemmeside

Det årlige website til frikirkerne Vineyards fælles nordiske sommerlejr i Sverige. Engedal laver hvert år et nyt website.

Se mere på summercamp.vineyardnordic.org