OPGAVE: Brochurer

Jeg laver løbende arbejde med forskellige tryksager for Vineyard Nordic. Det drejer sig primært om brochurer til den årlige Summer Camp og Summit.