Menu

Aulas Particulares Fortaleza

  • OPGAVE:

    Logo, website og Facebook side

Kunden ville gerne have en præsentationshjemmeside, som på en enkel og attraktiv måde præsenterede hendes tilbud om privatundervisning.

Desuden blev der lavet visitkort, logo og facebook-side.

www.aulasparticularesfortaleza.com

RELATERET ARBEJDE