Menu

Aulas Particulares Fortaleza

  • OPGAVE:

    Logo, website og Facebook side

Kunden ville gerne have en præsentationshjemmeside, som på en enkel og attraktiv måde præsenterede hendes tilbud om privat undervisning.

Desuden blev der lavet visitkort, logo og Facebook-side.

www.aulasparticularesfortaleza.com

RELATERET ARBEJDE