Menu

Sådan kan grafik hjælpe til at forstå kompleks politik

Hvis man kommunikerer visuelt på en smart måde, så kan man forklare komplekse områder som f.eks. politik på kort tid.

Overblik, tak! Vores verden flyder over med informationer og meninger. Aviser, fjernsyn og Internettet giver endeløse muligheder for at sige sin mening. TV-debatter, Facebookopslag, læserbreve osv. er alt sammen værdifulde redskaber. Men mange af os mister overblikket. Hvad er op og ned? Hvordan hænger det hele sammen? Det gælder ikke mindst, når vi snakker om politik.

Den klassiske politiske højre-venstre akse

Derfor satte jeg mig for at forsøge at skildre de danske partiers position inden for nogle af de store emner i dansk politik. I mange årtier har vi snakket om rød og blå blok. Nogle gange har der måske sneget sig en tredje midterblok ind, men grundlæggende har det været to blokke. Problemet med denne fremstilling af de politiske partier er, at den er meget mangelfuld. Den viser nemlig i høj grad kun, hvordan partierne står når det gælder en økonomisk fordeling af ressourcerne. Forholdet mellem fordelingen til den enkelte borger og samfundet.

Grafik kan forvirre eller forklare

Forvirret? Det forstår jeg godt.

Det er en kunst at lave grafik, som hjælper modtageren til at forstå emner. Hvis man laver en dårlig grafik, så er der risiko for, at modtageren ikke forstår eller måske ligefrem misforstår budskabet. De fleste af os har nok prøvet at blive præsenteret for en grafisk model, som faktisk gjorde os mere forvirrede! Se eksempler på det i denne artikel.

Da jeg er uddannet lærer, ved jeg, at vi er forskellige i den måde vi forstår ting, og hvordan vi lærer bedst muligt. Nogle lærer bedst visuelt, andre taktilt, andre auditivt og andre igen kinæstetisk (se mere om det her og her). Vi er skabt til at foretrække bestemte former, men vi kan alle lære på alle disse måder. Derfor er det blandt andet vigtigt at præsentere viden på en god, visuel måde.

Forskellige politiske akser

I min video forsøger jeg at skildre de grundlæggende politiske synspunkter ved hjælp af forskellige akser/linier, hvor hver ende står for den mest radikale holdning. Partier bytter nemlig plads afhængigt af det område, man snakker om.  Det kan være miljøspørgsmål, om man foretrækker lokale eller internationale løsninger, eller spørgsmålet om indvandrere, eller hvordan man skal straffe borgere, der overtræder loven.

Ved at kombinere to forskellige akser kan man se, hvordan nogle partier, som traditionelt er enige i grundlæggende ting, kan stå langt fra hinanden, når det gælder særlige områder. Om jeg lykkes med at forklare dansk politik på en mere forståelig måde er op til dig at bestemme. Her er mit forsøg i hvert fald:


Inspireret? Så del artiklen:

Om Henrik Engedal

Henrik arbejder som grafisk designer og har en passion for det smukke, det sande og det skæve. Og han deler det gerne med dig! Har du spørgsmål eller brug for hjælp til et projekt, så kontakt ham. Klik her.

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

Du kan bruge disse HTML tags og egenskaber: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.