OPGAVE: Logo og hjemmeside

New Old Media er ejet af ægteparret Kristine og Simon Emil Ammitzbøll-Bille. De brænder for at formidle dansk og international politik. Både det aktuelle og det historiske. De håber på at kunne gøre politik mere spændende og få flere til at interessere og engagere sig i samfundsforhold.

Logoet og hjemmesiden er lavet for at afspejle netop dette.